Tiếng Anh
 Thứ tư, ngày 01/07/2015
  Search


 
LUẬT NHÀ Ở
LUẬT NHÀ Ở - 29 Tháng Sáu 2009
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10, quy định luật về nhà ở...Chi tiết...>>

 

Thông tin khác:

Trang chủ
Tin tức online
Thương mại, dịch vụ
Sàn bất động sản
Dự án đầu tư
Luật nhà đất đai
Giá đất tỉnh Khánh Hòa
Biểu mẫu, hợp đồng, xây dựng
Thuế, nghị định, thông tư

 

Giá vàng, ngoại tệ
Sơ đồ công ty
Tìm kiếm địa điểm tại Khánh Hòa, Click vào đây
TOP Chứng khoán
Đăng tin BĐS